پروفایل

0 امتیاز

نام : Amir
نام خانوادگی: Ehsani
رشته: مکانیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: رياضي (حساب ديفرانسيل يا رياضيات پايه)
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 750000 ریال
 2. نام درس: فيزيک پايه (مباحث غيرمرتبط با برق)
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 600000 ریال
 3. نام درس: زبان انگليسي (پيش، پايه، دانشگاه)
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 600000 ریال
 4. نام درس: ادبيات فارسي (پيش و پايه)
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 550000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر