پروفایل

0 امتیاز

نام : mahnaz
نام خانوادگی: seifabadi
رشته: ریاضی از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه