پروفایل

0 امتیاز

نام : mostafa
نام خانوادگی: maymandi
رشته: برق از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: آموزش تخصصي PLC هاي شرکت FATEK
  تعداد جلسات: 2
  هزینه: 200000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: آموزش تخصصي PLCهاي شرکت FATEK
  توضیحات: فقط يک قدم تا برنامه نويس شدن فاصله داريد !
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 100000 ریال
  محدودیت: 100 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1396/2/18
  ساعات تشکیل کلاس:
  دو شنبه ساعت 20:0
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه