پروفایل

0 امتیاز

نام : Somayeh
نام خانوادگی: Mohammadi
رشته: بهداشت از گروه علوم تجربی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره:
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: رایگان
  محدودیت: 2 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1396/4/10
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 10:0
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه