پروفایل

0 امتیاز

نام : سيروان
نام خانوادگی: حميدي
رشته: از گروه علوم انسانی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: دروس پايه کاربردهاي نرم افزار افتر افکت در تدوين و پست پروداکشن (پس توليد)
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 1500000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/18
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 16:0
  دو شنبه ساعت 16:0
  چهار شنبه ساعت 16:0


 2. نام دوره: دروس پايه کاربردهاي نرم افزار افتر افکت در توليد موشن گرافيک(گرافيک متحرک)
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 1500000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/19
  ساعات تشکیل کلاس:
  یک شنبه ساعت 10:0
  سه شنبه ساعت 10:0
  پنج شنبه ساعت 10:0


 3. نام دوره: دروس پايه کاربردهاي نرم افزار افترافکت در جلوه هاي ويژه سينمايي(VFX)
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 1500000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/18
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 18:0
  دو شنبه ساعت 18:0
  چهار شنبه ساعت 18:0


 4. نام دوره: تصحيح رنگ و نور(اتالوناژ) فيلم با نرم افزار افترافکت
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 4
  هزینه: 1000000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/15
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 12:0
  شنبه ساعت 12:0
  دو شنبه ساعت 12:0
  چهار شنبه ساعت 12:0

 5. نام دوره: کامرا تراکينگ(شبيه سازي و رديابي حرکت دوربين) و رفع لرزش فيلم با نرم افزار افتر افکت
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 3
  هزینه: 900000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/19
  ساعات تشکیل کلاس:
  یک شنبه ساعت 12:0
  سه شنبه ساعت 12:0
  پنج شنبه ساعت 12:0
  یک شنبه ساعت 12:0

 6. نام دوره: اصول و قواعد موشن گرافيک(گرافيک متحرک) و اجراي موشن گرافيک با افترافکت
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 2400000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/15
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 10:0
  شنبه ساعت 10:0
  دو شنبه ساعت 10:0


 7. نام دوره: تکنيک هاي ويرايش و استفاده از عکس در فيلم مستند با نرم افزار فوتوشاپ و افترافکت
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 3
  هزینه: 900000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/15
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 22:0
  شنبه ساعت 22:0
  دو شنبه ساعت 22:0


 8. نام دوره: موشن تراک(رديابي حرکت) در نرم افزار افترافکت و کاربردهاي آن
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 3
  هزینه: 750000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/16
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 16:0
  یک شنبه ساعت 16:0
  سه شنبه ساعت 16:0


 9. نام دوره: دوره کامل نرم افزار افترافکت از مبتدي تا حرفه اي
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 4000000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/16
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 18:0
  یک شنبه ساعت 18:0
  سه شنبه ساعت 18:0


 10. نام دوره: دوره کامل موشن گرافيک در نزم افزار افترافکت
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 2500000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/1/16
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 22:0
  یک شنبه ساعت 22:0
  سه شنبه ساعت 22:0


روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
یکشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
دوشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
سه شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
چهار شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
پنج شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر