پروفایل

0 امتیاز

نام : mostafa
نام خانوادگی: hosseini
رشته: مکانیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: رياضيات دبستان
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 500000 ریال
 2. نام درس: رياضيات پايه 6 - 7 - 8
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 600000 ریال
 3. نام درس: رياضيات دبيرستان
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 750000 ریال
 4. نام درس: فيزيک دبيرستان
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 750000 ریال
 5. نام درس: استاتيک
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 800000 ریال
 6. نام درس: مقاومت مصالح
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 1000000 ریال
 7. نام درس: رياضي عمومي 1
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 800000 ریال
 8. نام درس: رياضي عمومي 2
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 800000 ریال
 9. نام درس: رياضيات مهندسي
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 1000000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه