پروفایل

0 امتیاز

نام : alireza
نام خانوادگی: abbasi
رشته: فیزیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: فيزيک دبيرستان
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 900000 ریال
 2. نام درس: فيزيک کنکور
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1200000 ریال
 3. نام درس: علوم تجربي نهم
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 800000 ریال
 4. نام درس: فيزيک دانشگاه
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1500000 ریال
 5. نام درس: فيزيک پايه کنکور
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 25000000 ریال
 6. نام درس: فيزيک پايه دوازدهم کنکور
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 25000000 ریال
 7. نام درس: فيزيک پايه دانشگاه هاليدي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1500000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: فيزيک پايه کنکور
  توضیحات: فيزيک پايه دهم و يازدهم
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 15000000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/7/1
  ساعات تشکیل کلاس:
  سه شنبه ساعت 17:0
  یک شنبه ساعت 17:0 2. نام دوره: فيزيک پيشرفته کنکور
  توضیحات: فيزيک پايه دوازدهم
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 15000000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1397/7/1
  ساعات تشکیل کلاس:
  یک شنبه ساعت 19:0
  سه شنبه ساعت 19:0روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه