ویدیو های راهنمای سایت

نحوه گرفتن کلاس


نمایش امکانات کلاس آنلاین


نمونه کلاس آنلاین

عکسهای گروه

حضورگروه آموزشی لیـو به عنوان تنها مرجع برگزاری کلاس‌های تصویری آنلاین در همایش تبلیغات، بازاریابی و کسب و کار در فضای مجازی در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


کانتر پذیرش گروه آموزشی لیـو در همایش تبلیغات، بازاریابی و کسب و کار در فضای مجازی


حضور پروفسور علی‌اکبر جلالی، پدر فناوری اطلاعات ایران در همایش تبلیغات، بازاریابی و کسب و کار در فضای مجازی